Lengo la mafunzo haya ni kumwezesha mwanafunzi kuwa na taarifa naujuzi wa kushughuikia utelekezaji wa mtoto. Mafunzo haya yataimarisha namna ya kutambua dalili na ishara za utelekezwaji, itaelimisha wasikilizajikuhusu madhara ya muda mrefu ya utelekezaji, itawakilisha mbinu/mikakati ya kuingilia kati na itawasaidia wanafunzi kutambua rasilimali mbadala zilizoko kwenye eneo husika za kusaidia katika uponyaji wa mwathirika.

Self enrolment (Student)